Dnešní krbová kamna přijímají vzduch k hoření buďto z místnosti nebo z venčí pomocí externího přívodu vzduchu, o kterém podrobněji píšeme v článku K čemu je externí přívod vzduchu? Takto přijímaný vzduch se v kamnech dále pomocí profilace skeletu dělí na primární, sekundární a někdy i terciální. Jak to ale celé funguje a jaké jsou výhody?

Primární vzduch a primární spalování

Primární vzduch je vzduch, který je přiváděn skrze popelník a rošt pod oheň. Jedná se o základní vzduch, který pomáhá hlavně při zapalování ohně v kamnech, kdy musí být plně otevřen. Reguluje se páčkou nebo táhlem, většinou umístěným pod topeništěm. 

Sekundární vzduch a sekundární spalování

Sekundární vzduch je nejdůležitější při spalování dřeva nebo dřevěných briket, protože velmi ovlivňuje kvalitu spalování a tím i emise a ekologii. Sekundární vzduch proudí podél skel dvířek, které vzduch oplachuje a čistí. Při sekundárním spalování vlastně dochází k opětovnému vzplanutí a spalování zplodin, palivo je lépe využíváno a snižuje se tak znečišťování ovzduší.

Terciální spalování a terciální vzduch

Co se týče terciálního spalování, spousta výrobců se liší v terminologii. Někteří je nazývají jako terciární spalování, jiní jako dvojí spalování a další jako dvoustupňové spalování, třístupňové spalování nebo, kontraproduktivně oproti výše popsanému, sekundární spalování. Jedná se vlastně o třetí vzduch, který je do komory topeniště přiváděn nad oheň, někdy skrze perforovaná záda (například u Jotul kamen a krbových vložek, jsou označeny jako CB), nebo skrze trysky v deflektoru nebo pomocí kanálů na bocích topeniště.

Terciální vzduch má za úkol zplyňovat emisní částice a plyny vznikající při hoření. Výhodou je vyšší účinnost kamen, méně popela a prodloužení doby mezi přikládáním a šetření životního prostředí.