Založit oheň umí snad každý člověk, jak ale zatopit tak, aby se nám do místnosti nevalil dým, aby nebyla očouzená přední strana kamen a aby bylo využito palivo co nejlépe?

Jak co nejlépe rozdělat oheň v kamnech?

Nejlepší metodou je rozdělání ohně takzvaně "shora". To znamená, že na dno ohniště položíme dvě polínka, na ně dáme zapálený dřevní smotek nebo tuhý podpalovač a na něj dáme třísky. Proč? Jestliže zapálíme oheň až na dřevě, pak je plamen co nejblíže komínu. Jak známo, komín je při zapalování studený, díky čemuž nepracuje komínový efekt. Při zapalování shora se právě nejrychleji ohřeje vzduch v komíně a kouř tak může začít rychle stoupat. Oheň z vrchní části vcelku rychle prohoří až ke spodním polenům.

Jaké podpalovače můžeme použít do kamen?

Dnešní trh již nabízí tolik podpalovačů, že není vůbec nutné při zapalování použít novinový nebo jiný papír, který navíc produkuje zbytečně mnoho popela. Existují dřevní smotky, různé bio podpalovače, v drogerii lze zakoupit kultovní lihový tuhý podpalovač Pepo. V žádném případě nepoužíváme tekuté podpalovače, které by mohly vést k poškození skla.

Podpalovač Pepo

Jak správně přikládat do kamen?

Abychom zabránili kouření kamen do místnosti, musíme dodržovat dvě základní pravidla. Prvním pravidlem je, že do kamen nikdy nepřikládáme, pokud lze vidět oheň. Do kamen dáváme dřevo tehdy až předchozí dávka shoří a na dně topeniště je řeřavé podloží. Druhým pravidlem je, že nikdy neotevíráme dvířka zprudka, ale otevřeme pouze na centimetrovou mezeru, napočítáme do deseti a pak pomalu otevíráme. Jedině tak se vyrovná tlak ve spalovací komoře a v místnosti.

Kolik přikládat dřeva na jedno přiložení?

Spousta lidí se mylně domnívá, že čím více dřeva do kamen naložíme, tím rychleji bude teplo. Není to ale pravda, protože každá kamna mají výrobcem určenou spotřebu paliva za hodinu. Pokud do kamen máme přikládat 3 kg dřeva za hodinu, pak jakékoli dřevo navíc kamna pošlou do komína, protože si s takovým množstvím prostě neumí poradit. Vysoká teplota na komíně pak ničí jeho vnitřní vložku a z ekonomického pohledu to také není zrovná pozitivní. Pokud to srovnáme s autem, je to stejné, jako bychom do něj tankovali letecký benzín místo k tomu určenému benzínu.

Pokud je v dané místnosti zima a potřebujeme ji vytopit co nejrychleji, pak necháme všechny vzduchy (primární i sekundární) plně otevřené, vložíme doporučenou dávku dřeva, počkáme až shoří a okamžitě přidáme další doporučenou dávku. Jakmile je v místnosti teplo, stačí přiškrtit vzduchy a zdvojnásobit čas mezi přikládáním.

Jaké dřevo přikládat do kamen?

Této otázce se podrobněji věnujeme v článku Jaké dřevo je vhodné do kamen?

Co v kamnech nesmíme spalovat?

Mluvit o benzínu nebo jiných podobných látkách nemá smysl, nesmí se používat. Stejně tak do kamen nepatří žádné další materiály, které nejsou přímo povolené výrobcem. Topit v kamnech uhlím, když jsou určená ke spalování pouze dřeva a výrobků z něj, znamená dramaticky sníženou životnost kamen, protože jejich konstrukce není uzpůsobená pro vysoké teploty vznikající hořením uhlí. Spalovat v kamnech plasty, oleje, oblečení a podobně se také nesmí, protože to opět snižuje životnost kamen a není to ekologické.