V krbových kamnech a vložkách lze topit prakticky jakýmkoli dřevem. Zhlediska úspornosti, dobré výhřevnosti a ochrany životního prostředí bychom ale v kamnech měli spalovat kvalitní dřevo, proto raději volíme dřevo tvrdé, kde se řadí buk, dub, habr a bříza.

Dubové dřevo

Dubová polena jsou asi nejpoužívanějším palivem pro krbová kamna a krbové vložky. Vzhledem k tomu, že v sobě obsahuje spoustu tříslovin, měli bychom jej nechat nezakrytý po dobu jednoho roku, poté jej uskladníme na další minimálně dva roky v zakrytém místě, kde je dostatek průvanu, který napomůže proschnutí polen.

Bukové dřevo

Bukové dřevo je nejvhodnějším palivem k topení. Hned od začátku je nutno skladovat na zakrytém místě, přičemž zajistíme dostatek průvanu. Buk společně s jasanem vcelku rychle vysychá a snadno se rozpaluje.

Habr

Habr je nejvýhřevnějším dřevem k topení. Skladujeme ihned pod střechou. Pro jeho sukovité kmeny se ale nechce nikomu moc štípat. Schne o něco déle než buk.

Bříza

bříza je středně tvrdé dřevo, které je vhodné zejména pro otevřené krby, protože nevystřeluje uhlíky. Další výhodou je, že hoří, i když není proschlá, což ale vede k dehtování.

Jehličnaté dřevo

Jehličnany mají měkké dřevo, které je vhodné spíše jen na třísky k podpálení. Pokud si spočítáme finance, tak u měkkého dřeva budeme potřebovat až dvojnásobek než dřeva tvrdého, dvojí práce, dvojí přeprava atd.

Vlhkost dřeva a skladování

Do kamen patří pouze dřevo s nižší vlhkostí než 20 %. K dobrému vyschnutí paliva můžeme přispět tím, že dřevo nedáváme hned na zem, ale například na palety. Dále je vhodné dřevo hned naštípat na polínka. Ideální délkou je míra 33 cm, přestože některá kamna a vložky spálí i delší polena, ale musíme brát v potaz hmotnost a člověka, který se s většími poleny bude tahat. Také je vhodnější drobnější dřevo, protože v topeništi je pak lepší možnost proudění vzduchu a tím i lepší hoření.

Jaké dřevo nepatří do kamen?

V kamnech se nesmí spalovat dřevo chemicky upravené, lakované, natírané, mořené a podobně.