Co je externí přívod vzduchu?

Externí přívod vzduchu je hadice, která přivádí vzduch z venku přímo do krbové vložky. Má jedinou úlohu, a to dodat kyslík pro hoření v topeništi. Nijak tedy neslouží k rozvádění tepla po místnosti. Pokud chceme využít externího přívodu, pak si musíme vybrat takový spotřebič, který napojení externího přívodu umožňuje. Externí přívod se pak napojuje na již nachystanou přírubu spotřebiče.

K čemu je externí přívod vzduchu dobrý?

Ke správnému spalování paliva v kamnech nebo krbu potřebuje oheň velké množství kyslíku a správný tlak. Pokud nejsou kamna nebo krbová vložka napojena na externí přívod vzduchu, pak si spotřebič bere vzduch pro hoření z místnosti. V té pak logicky ubývá kyslík. Abychom ho dodali zpět do místnosti, musíme vyvětrat, což vede ke ztrátám tepla. Navíc je většina současných domů stavěna tak, že obývací pokoj, jídelna a kuchyně jsou v rámci jedné místnosti. V obývacím pokoji je krb nebo kamna, no a v kuchyni je zase digestoř, která po zapnutí způsobuje podtlak, který má nepříznivý vliv na hoření v kamnech.

Jaký průměr má mít externí přívod vzduchu?

Průměr externího přívodu vzduchu pro kamna a krbové vložky bývá často podceňovaným faktorem. Velmi často na stavbách vidíme průměry menší (80 - 100 mm), což pak může být problém, zejména, je-li externí přívod příliš dlouhý. Malé průměry nedodávají pro hopření tolik kyslíku a dochází tak k zakuřování skla dvířek krbové vložky a horšímu spalování. Z praxe víme, že by průměr externího přívodu vzduchu měl být vždy minimálně 125 mm, nejlépe však 150 mm a to po celé jeho délce.  Určitě nemá smysl skládat externí přívod vzduchu z více trubek (například 2 x průměr 80 mm), protože výsledkem bude zakouřené sklo.

Jak dlouhý může být externí přívod vzduchu?

Externí přívod vzduchu by neměl být delší 5 metrů. Také by neměl mít zbytečně hodně kolen. Zde platí, že čím je externí přívod vzduchu kratší a rovnější, tím lépe.

Kde umístit externí přívod vzduchu v místnosti?

U krbových vložek umisťujeme externí přívod vzduchu většinou do podlahy. Při instalaci již musíme vědět, kde krbová vložka bude stát, aby vývod externího vzduchu zbytečně nekomplikoval pokračující montáž krbové vložky. Pokud bude krb umístěn u obvodového zdiva, je nejlépe vyrobit externí přívod skrze zeď.


Externí přívod vzduchu u kamenU krbových kamen je většinou příruba externího přívodu vzduchu umístěna na zádech kamen u podlahy. Proto je lepší zasekat externí přívod do zdi. Pokud bude vývod z podlahy, je nutno vědět, jaká kamna budeme napojovat a zda-li mají možnost napojení EPV z podlahy (takových produktů není na trhu mnoho). Bez konkrétního typu kamen je instalace EPV z podlahy riziková v tom, že kamna pak budou stát zbytečně daleko od zdi, nebo se naopak ke zdi nevejdou.

Kam položit externí přívod vzduchu?

Úplně nejlepší variantou je umístit externí přívod vzduchu ještě pod základovou desku (např. novodur), pak se nemusíme zabývat dodatečnou izolací externího přívodu vzduchu. Pokud jsme zapomněli na externí vzduch, nebo jsme o jeho existenci nevěděli, pak je možné jej umístit do skladby podlahy pod podlahové topení. K tomu už pak používáme hranaté potrubí 150 x 50 mm nebo lépe 200 x 90 mm. Externí přívod vzduchu v místnosti vždy ukončujeme redukcí na kulaté potrubí. Nesmíme zapomenout celý externí přívod vzduchu zaizolovat, aby v místnosti nevznikal studený pás.

Diskuse