Elektronická regulace hoření je obecně elektrické zařízení, které se skládá z centrální jednotky, ovládacího nebo zobrazovacího panelu, jehož prostřednictvím jsme informováni o stavu hoření a lze přes něj provádět různá nastavení. Dále regulace hoření obsahuje celou řadu čidel zaznamenávajících teplotu či sledujících zda máme dvířka topidla otevřená nebo zavřená. Centrální jednotka pak na základě dat z těchto čidel ovládá klapku se servo pohonem, která zavírá nebo otevírá externí přívod vzduchu. U krbu s elektronickou regulací pak dochází k optimálnímu hoření, odpadá nutnost regulace páčkami na krbu a dochází k razantní úspoře paliva. U kachlových kamen pak elektronická regulace navíc funguje jako bezpečnostní prvek, kdy nemůže dojít k špatnému hoření a tím k nadzvednutí poklopu kamen. 

Žádná položka