PROMAT

Promat je nadnárodní společnost s činností ve více než 43 zemích světa. Zabývá se výrobou izolačních materiálů a protipožárních produktů. Krom budov společnost Promat zajišťuje protipožární bezpečnost i na lodích, v ropných společnostech a podzemních projektech.

Izolační desky Promat pro potřeby kamnářů splňují vysoké nároky na bezopečnost. Slouží k izolaci stěn budov a k izolaci spalných materiálů.

0 Kč 2 830 Kč